O publikacji

«Mieleccy malarze i rzeżbiarze» Edwarda Guziakiewicza, to dwa tomy wywiadów prasowych z artystami z Mielca i powiatu mieleckiego, malarzami, grafikami i rzeżbiarzami. Tom pierwszy ukazał się drukiem w 1999 roku. Tom drugi doczekał się w marcu 2001 roku wydania wirtualnego...

Tytułem wprowadzenia

Latem 1999 roku wydałem drukiem pozycję książkową, zatytułowaną «Mieleccy malarze i rzeźbiarze. Rozmowy z artystami». Zawiera ona wsparte materiałem fotograficznym wywiady prasowe z dwudziestoma regionalnymi twórcami. Znaleźli w niej miejsce dla siebie: Ryszard Badura, Filip Belhaouane, Stanisław Czarnecki, Ewa Czeczot, Jan Drews, Urszula Guzak, Agnieszka Katarzyńska, Edward Kociański, Małgorzata Kruk, Dorota i Wiesław Łazowie, Mieczysław Matras, Marian Pietruszka, Tadeusz Płeszka, Jan Stępień, Mirosław Szędzioł, Stanisław Szęszoł, Kazimierz Tara, Witold Targosz i Jan Wozowicz. Rychło się jednak okazało, że pozycja ta nie jest wcale wyczerpująca. Grono sięgających po dłuto, pędzle i palety oraz po inne narzędzia twórcze jest bowiem w Mielcu znacznie szersze niżby to wynikało z tej publikacji książkowej. Lista nazwisk ponadto stale się wydłuża, obok bowiem tych, którzy tworzą już od dawna, wciąż pojawiają się w mieście oddani sztuce ludzie młodzi, bądź to kończący licea plastyczne, bądź studia wyższe o zbliżonym profilu.

więcej ...>